Sıcak Şekil Verme ve Isıl İşlem
Dövme Tavı :
1050 – 8000 C
Yumuşatma Tavı : 700 – 720 C
Tav Sertliği : Azami 270 HB
Gerilim Giderici Tavlama : 600 C
Sertleştirme İçin Ön Isı : 650 C
Meneviş : 180-200 C 1saat / 25mm

Kullanım Alanları :
Helezon ve diş matkapları, kılavuzlar
Raybalar, havşalar, punta matkapları
raspalar, delikli zımbalar, metal testereler, çekme zımbası ve
her türlü zımba.
Tırnak ve bu gibi aletlerin yapımına elverişli
su ile sertletirilen bit takım çeliğidir.

Özgül Ağırlığı : 7,8 kg/cm3
Dın 17006 ‘ya göre : 115 C1 – V3
Kimyasal Analizi : % C 1,15 – Cr 0,70 V 0,10

Sertleştirme (Su Verme) :
12mm ye kadar 780 – 800 C yağda
12 – 20 mm ye kadar 780 – 790 C suda
20 – 40mm ye kadar 790 – 800 C suda
40 – 60 mm ye kadar 8000 – 820 C suda