Genel Özellikler;

  • Düşük sürtünme katsayısı
  • İyi aşınma dayanımı
  • Yüksek darbe dayanımı
  • Suyu emmeme özelliği
  • Yüksek kimyasal dayanım
  • Gıda standadlarına uygunluk

Ürün Açıklaması:
Kimyasallara karşı mukavemeti yüksek olan bir malzemedir. Özgül ağırlığı düşüktürr. Sürtünme katsayısı düşük, kaygan bir malzemedir. Su veya nem emme özelliği sıfıra yakın değerdedir. Kesim plakası olarak özellikle endüstriyel mutfaklarda ve kasap kesim kütüğü olarak kullanılabilir. Kaynak edilebilme özelliğine sahiptir. Polietilen’i karakterize eden unsur, moleküler ağırlıktır.

Düşük moleküler ağırlık ( PE 300 ), yüksek moleküler ağırlık ( PE 500 ) ve ultra high moleküler ağırlık ( PE 1000 ) olmak
üzere üç grupta toplanabilir.